فیلم کوتاه نیمرو (friedegg) به جشنواره بین المللی ترکیه حضور پیدا کرد

فیلم هاartartistassitant_directorcinemacinemaparadisodirectorfilmfestivalsiraniancinemaposterproducerwriter

فیلم کوتاه نیمرو (friedegg) در دومین حضور بین المللی خود به چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی ROFIFE ترکیه رسید. در خلاصه داستان آمده است ؛در افسانه های قدیم محلی آمده است که گذاشتن پر سفید زیر سر ، قفس آرزو را میشکند. عوامل فیلم:نویسنده و کارگردان : مرتضی بامری/بازیگران: حسین شیبانی ، زینب برات زاده

راهیابی فیلم کوتاه نیمرو (friedegg) به جشنواره انگلستان

فیلم هاactorartcinemacinemaparadisocinematographyfilmfestivalsfriedeggiraniancinemalift_off_global_networkpostershortfilmshortmoviesound

انتخاب فیلم کوتاه نیمرو (friedegg) برای رقابت در بخش بهترین فیلم داستانی‏First_Time Filmmaker Sessions از فستیوال بین المللی Lift-Off Global Networdk انگلستان برای اولین حضور جهانی این فیلم کوتاهخسته نباشید به خانواده ی فیلم کوتاه نیمرو ✨ 🍳 در خلاصه داستان آمده است ؛در افسانه های قدیم محلی آمده است که گذاشتن پر سفید زیر