علمیفعالیت ها

سابقه دو سال و نیم عضویت در انجمن علمی کامپیوتر خیام. سال ۹۳-۹۴ به عنوان دبیر انجمن علمی کامپیوتر خیام. سال ۹۴-۹۵ به عنوان مسئول برگزاری دوره ، سمینار ، و کلاس سال ۹۵ تا انتها : مسئول برگزاری همایش  و کنفرانس ها فعالیت ها : ۱- برگزاری مسابقات ACM در دانشگاه و مسابقات درون